Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Φευγάτοι όσοι τολμήσανε..

..τη φλόγα της καρδιάς να προσκυνήσουν 

και στο βασίλεμα όσοι δακρύσανε 
και πήραν την απόφαση να ζήσουν.