Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Επειδή..

..ζούσε μέσα στους ανθρώπους Επειδή δεν έχει ύπνο πάλι.
Επειδή το πρώτο βήμα όταν είναι αληθινό 
είναι πάντα στο γκρεμνό.Ε π ε ι δ ή

Ούτε ο χρόνος ούτε το δίκιο μα ούτε και τ'αδικο 
μπορούν το σώμα της αγάπης να μοιράσουν.