Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Σε ονομάζω..

..αλήθεια μουγιατί φοράς
του ονείρου μου
το δάκρυ.

Aeriko 2014