Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Αν η μουσική έχει παλμό ..

..ο στίχος είναι
 ο σφυγμός τηςΜάρτυρας μου η νύχτα 
που καταθέτει αβίαστα 
όσα η μέρα δεν αντέχει τελικά.