Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Kαλοκαίρι..

..η αλητεία του βλέμματος 
που χωράόλα  της σιωπηλής νυχτιάς 
τα ορφανά τα άστρα.