Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Το αληθινό θηλυκό..

.. είναι ένα λουλούδι 
που δεν χαρίζει το άρωμά του 

παρά μόνο στο σκοτάδι της μοίρας του.