Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Αν είναι αλήθεια..

..αυτό που χωράς
δεν είναι ποτέ λάθος ..

απλά ίσως Ζητά θυσία 
στο βωμό της αγάπης
και την τελευταία άμυνα 
του είναι σου
για να το νοιώσεις.-