Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Τα μεγάλα συναισθήματα ..

..χωρούν αυτούς 
που με πίστη καρδιακή  ρισκάρουν την ψυχή τους