Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Τίποτε ..

..δε σε περιγράφει.


α π ε ρ α ν τ ο σ ύ ν η.