Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Στο ταξίδι της αγάπης..

.. δεν χρειάζεται 
να ψάχνεις  για καινούργια μέρη 

αλλά να βλέπεις της ψυχής τα τοπία
με καινούργια ματιά.