Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Η Νύχτα με συμφέρει...Και το σπουδαιότερο..
μας μεταφέρει
στα απωλεσθέντα
της ημέρας..Άθικτους...