Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Τραγικά αυτοδίδακτοι...




Σ’ αυτή τη Ζωή που όλοι είμαστε 








τόσο τραγικά αυτοδίδακτοι…





χωρίς τη συγκατάθεσή σου.


PS: Συγκατατίθεσαι  με το χρόνο 
για να μαθητεύεις κάθε μέρα
στο θρανίο της
δε λέει να μένεις στάσιμος
ούτε και να φεύγεις αναλφάβητος
απ το σχολείο της ζωής.