Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Αυτή τη Θέα Θέλω...




Και ποιό όνειρο  μπορεί 

να φτάσει





εκεί





ενός σιωπηλού βλέμματος.!!


PS: Λιμάνι και η αγκαλιά της  σιωπής 
στην αποβάθρα του οποίου 
ξεφορτώνουμε μυριάδες Θέλω.