Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Eθελουσία Οδός..Στους ανθρώπους να δίνεσαι σα νόμισμα
που ποτέ του δεν παίρνει ότι πληρώνει.Και στα νομίσματα
σαν κάτι ανθρώπινο
      που όταν αγοράζεται τελειώνει.Γ.Ποταμίτης