Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Άνθρωπος...Oύτε Βήμα
Πίσω...


"Δεν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου

άνθρωπος."