Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Aύγουστος....


Tίποτε 
πιο αυθεντικό

απ'τη Σιωπή....