Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Αστέρι μου...
Ανοιχτό 
το παράθυρο
 στη Ζωή
να γίνονται 
πουλιά 
οι λέξεις 
           


Kαι...

της Καρδιάς 
η Αλήθεια