Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

'Ασβεστο....


Χρέος υπέρτατο

με Ψυχή


Τον πιο  δικό μου


και πραγματικότητα

να καταθέτω..!!