Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Σκέψη μου .........κι'ο νούς μου


ν'ακουμπήσει...


Για ναν' ο κόσμος όμορφος να’χει η ζωή αξία
δίνε τσ’ αγάπης μερτικό έστω και με θυσία.