Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Μαθητεία....Ο Αγαπημένος 

Τάσος Λειβαδίτης

παρέδωσε κάποτε 

Κι όταν πεθάνουμε 

να μας θάψετε κοντά κοντά
για να μην τρέχουμε 
μέσα στη νύχτα 

να συναντηθούμε...

Xανόμαστε  μέσα 
στα  ατρόμητα θέλω  μας


γιατί δεν αντέχουμε


Ε     Ναί...
Aπλά ταπεινές και βαθεια βιωματικές
οι μεγαλύτερες Αλήθειες.