Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Παίξε....


Δεν Φυλακίζεται 

Ζυγίζεται το αντίλυτρο της Ψυχής;
Συγκαταριθμείται το συναισθανόμενο
και αγαπόν μέσα σου Σύμπαν;


Ίδιο πουλί πετάμενο
Που δε λογά κανέναν άνεμο


  Χωρίς  σιωπηλή μοναχικότητα
χωρίς  νυχτερινή σιγαλιά
πνευματική ενατένιση
δεν υπάρχει.

Χαλάλι οι 7 Κοκκινες Αρνητικές
που πήρε αυτο το οπτικοποίημα...!!

Είναι το Τίμημα του να είσαι
ΕΣΥ
 απλά..ο εαυτός σου.