Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Θέμα Δυνατοτήτων....         Tου 
που μοιάζει 

του απείρου

τι χρώμα 


να του δώσεις;