Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Συνάντησα τις λέξεις σου....


 Aνηφoρίζοντας  

την κορυφή


και

σαν απο θαύμα....!


Συνάντησα τις λέξεις σου

Ζωή μου