Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Και το παρόν..μια καύτρα είναι


Kαι το παρόν...


μια καύτρα  είναι.....Ως  που να σβήσει  σαν  στιγμή
ας παραμείνει  αστραπόφωτα  δικό μας.