Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Επιθυμώ.....


Στη χώρα της αλήθειας μου 


Κατανοώ 
αποδέχομαι
περιχωρώ
και

απλά
να 
συνεχίσωνα μάχομαι
να γελώ
να δακρύζω
να αντέχω
να μπορώ

να υπερβαίνω

εαυτόν.