Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Άχρονα άτιτλο.....Όσο... οι πιο ανυπεράσπιστες 

θα  συναντούν

 την   ουσιαστική
   τόσο πιο  ακατάβλητο
θα  είναι 
κλειδιά εδώ δεν υπάρχουν
μόνο 

μυστικά  που χωρούν την υπέρβαση
 μιας 
φλεγόμενης  ψυχής