Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

Σε ποιά Διάσταση...

Eίμαι ο λόγος και 
είσαι  η αιτία...


Όμως απ'το δικό σου Αιτιατό

Ως το δικό μου  απόλυτο


Για να συλλάβεις την 


Στην Ουσία  
φτάνεις μόνο με έναν ήλιο
που σε καίει στο μέρος της Καρδιάς..

σε  Ενεστώτα Χρόνο