Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Το δίστομο λεπίδι της Αλήθειας...

Ακλόνητα στυλωμένο βλέμμα 
στων αστεριών το σελάγισμα 
και το ενατένισμα βαθύ 
διαπερνά κι αυτή τη σιγαλιά τους 
περνάει στο πιο πέρα 
και συναντιέται με το απερίγραπτο 
το μετέωρο συναίσθημα 
ανάμεσα στην έκσταση και τη γη 
στην πίστη και στο χώμα ......... 
πάντα όρθια και απόμακρα
μπροστά στο νοερό συναπάντημα 
του πραγματικού με το ασύλληπτο.

το δίστομο
λεπίδι της αλήθειας