Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Ένα μικρό παιδί σ'ακολουθάει...
Δεν υπάρχει τίποτε πιο γλυκό
στον κόσμο απο τα δάκρυα, 
όταν υπάρχει πλάι σου ένα χέρι 
έτοιμο να τα σκουπίσει.Αλλά όταν κλαίει κανείς μόνος, 
τα δάκρυα είναι 
τόσο πικρά όσο και 
κάθε αλήθεια στον κόσμο!!